ربات تفنگ دار

شرکت متال استورم اسلحه ای ساخته که قادر است يک ميليون گلوله در دقيقه شليک کند. به دليل نيروی زياد و مرگ آور اين اسلحه هيچ انسانی قادر نيست از آن استفاده کند.  در نتيجه اين وظيفه به يک ربات محول شده است.

فيلم هايی از نحوه حرکت و شليک اين ربات...

 

  
نویسنده : مسعود اسدپور ; ساعت ٥:۳٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٥ شهریور ،۱۳۸۳
تگ ها :