هواپيماهای بدون سرنشين


هواپيماهای خودکار بدون سرنشين که در آسمان منطقه جنگی برای جستجو و گاه نابودی دشمن به کار گرفته می شوند ديگر موضوع کتاب های تخيلی نيست.
مدتی از ظهور اين هواپيماها می گذرد و در اين مدت چنان مفيد واقع شده اند که وزارت دفاع آمريکا، پنتاگون، به زودی 13 ميليارد دلار برای توليد نسل تازه "يو ای وی"ها (Unmanned Aerial Vehicles) سرمايه گذاری خواهد کرد.

ارتش های آمريکا و بريتانيا همچنين در جستجوی راه هايی برای استتار اين هواپيماها از ديد رادار، چشم غيرمسلح يا حتی حسگرهای مادون قرمز هستند.

دولت هر دو کشور مبالغ زيادی را صرف ايده های راديکال درباره شيوه های تازه نبرد می کنند.

آنها بر اين باورند که در آينده، اطلاعات، عامل تعيين کننده در ميادين نبرد خواهد بود. براساس اين نظريه، با کنترل بيشتر اطلاعات، نياز کمتری به نيروهای زرهی سنگين و گسترده خواهد بود.

ادامه مطلب در سايت بی بی سی...

  
نویسنده : مسعود اسدپور ; ساعت ۱:٥۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٥ فروردین ،۱۳۸٤
تگ ها :