چند نکته ديگر

با تشکر از دوستانی که کامنت گذاشتن چند نکته از قوت و ضعف معين و قاليباف رو که به نظرم صحيحه بايد اذعان کنم:

-رهگذر درست ميگه که حساب معين و کروبی رو بايد از هم جدا کرد. روحانيون مبارز با موج سواری و استفاده از محبوبيت خاتمی تونست خودش رو برای ۸ سال بالا بکشه. اما همين که کروبی جداگانه کانديد شده و گفته در دور دوم هم برای معين تبليغ نخواهد کرد نشانه ايجاد افتراق در مواضع روحانيون مبارز و اصلاح طلبانه. اين باعث ميشه که عملا گروه اصلاح طلب وامدار روحانيون مبارز نباشن که بعدا بخوان با انتخاب های مصلحتی بهشون امتياز بدن.

- اطرافيان معين شناخته شده تر از قاليباف هستند. حتی ما اسم خيلی از اطرافيان قاليباف را هم نميدانيم و اين موضوع رو خطرناک ميکنه. مثل اينه که بخوای يه جنس بخری که با کاغذ کادو خوشگل شده ولی نتونی توش رو ببينی.

به احتمال زياد اکثر اطرافيان قاليباف رو نيروهای سپاه و نيروی انتظامی تشکيل خواهند داد. اگرچه عملکرد اطرافيان قاليباف در نيروی انتظامی تا کنون عملکرد متفاوتی بوده و چهره متفاوتی نسبت به ديگر فرماندهان نشان داده اما انتظار نميشود داشت در بحث کلان هم بتواند از آن نيروها استفاده کند.

و نکته ديگری که دوستان هم به آن اشاره کردند بحث سوء استفاده از قدرت است. يک فرد نظامی در جايگاهی قرار دارد که احتمال فسادش بالاست. اگر اين افراد قوه مجريه را هم در دست داشته باشند احتمال آن صد چندان می شود.

اما نکته ای که خيلی از دوستان فراموش ميکنند و گفتن آن خالی از لطف نيست اين است که به سپاه به ديد يک گروه هم عقيده نگاه ميشود. در حالی که چنين چيزی مطلقا صحت ندارد. در سپاه هم مثل جاهای ديگر عقايد گاه کاملا متضادی وجود دارد و شما نميتوانيد قاليباف و ذوالقدر را به يک چوب برانيد. اگر خوب دقت کنيد امضای ذوالقدر و نقدی را پای اعلاميه فرماندهان سپاه -که به عنوان نکته تاريک کارنامه قاليباف ذکر ميشود اما بايد در جای خودش مورد بحث قرار بگيرد- نخواهيد ديد. اين نميتواند معنی دار باشد؟

مواضع راديکال در ميان افرادی که جديدا جذب سپاه شده اند شايع تر است. به دليل اينکه اين افراد از ميان صافی های متعددی رد ميشوند. اما در ميان نيروهای قبلی پراکندگی شديدی وجود دارد. محسن رضايی و قاليباف را جزو طيف راديکال سپاه به حساب نياوريد. اصلا بحثی وجود دارد که محسن رضايی به دليل همين مواضع از سپاه بيرون رفت. کسی مثل احمدی نژاد خيلی راديکال تر است.

- حجم تبليغاتی قاليباف بسيار وسيع است و اين برای من يک علامت خطر است. اولا معلوم نيست اين پول ها از کجا آمده-گرچه در مورد بقيه هم معلوم نيست- ثانيا کسی که برای رسيدن به اين کرسی اين همه خرج ميکند برای ادای وظيفه نيست. ادای وظيفه چيزی است در حد کار محسن رضايی.

- عملکرد معين از اول انتخابات اگر چه اکثرا مانورهای نمايشی بوده همچون انتخاب يک زن به عنوان سخنگو و... اما نشان ميدهد با توکل به پشتوانه مردمی شير شده و حداقل حرف هايی زده که خيلی از آن حرفها شکستن تابو بوده اند. به صحنه آوردن نهضت آزادی کار کوچکی نيست. اين نشان ميدهد بر خلاف خاتمی تا حدودی قادر به استفاده از پتانسيل حمايت مردمی است و اگر اين روند ادامه داشته باشد کارهايی را انجام خواهد داد که خاتمی قادر به انجام آن نشد.

- تيم معين به هيچ وجه در برنامه اقتصادی شان قوی نيستند و نميدانند بعد از انتخابات چه بايد بکنند. اين يک ضعف فوق العاده خطرناک است. به نظر من تمام برنامه های فرهنگی و سياسی برای مردم عادی تحت الشعاع وضع اقتصادی قرار ميگيرد. اين ناهمگونی در تيم اقتصادی خاتمی به شدت آشکار بود. استفاده از فردی مثل نجفی در اين تيم تعجب برانگيز بود.

- از حرف های معين معلوم است که به دليل ناهمگون بودن ساختار کنونی مجلس با دولت احتمالی معين روی کار مفيد در دو سال اول -تا انتخابات بعدی مجلس- حساب زيادی باز نشده و اين يعنی ميماند دو سال.

 

  
نویسنده : مسعود اسدپور ; ساعت ۱۱:۱۸ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٦ خرداد ،۱۳۸٤
تگ ها :