جبر و اختیار


اخیرا مقاله ای در اکونومیست چاپ شده که نتیجه آخرین پژوهش های عصب شناسی رفتاری و تاثیر آن بر تفکر اختیار انسانی را نشان میدهد. این مقاله موردی را معرفی می کند که یک تومور مغزی باعث بروز نوع خاصی از بیماری پدوفیلی (بچه بازی) شده است. بیمار بعد از برداشتن این تومور به حالت عادی برگشته، اما با رشد دوباره این غده، بیماری پدوفیلی نیز دوباره ظاهر شده است.
یک مقاله دیگر نیز قبلا موردی شبیه این را نشان داده است. فردی به نام فینیس گَیج (که سرکارگر یک شرکت خط آهن بوده و در حال حاضر برای دانشمندان علوم عصبی فرد مشهوری شده است) بعد از برخورد یک میله آهنی و فرو رفتن آن در قسمت جلویی مغزش با تغییرات شدید رفتاری مواجه می شود.
این مقالات نشان میدهد درک ما از مکانیزم تصمیم گیری و اختیار در انسان بسیار ناچیز است. با پژوهش های جدید علوم عصبی امید می رود این معما پله به پله حل شود.

  
نویسنده : مسعود اسدپور ; ساعت ۱٢:٤٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳ دی ،۱۳۸٥
تگ ها :