ربات دوزیست سمندردر مجله ساینس این هفته مقاله ای از آزمایشگاه ما چاپ شده درباره ربات دوزیست سمندر. این ربات همانند سمندر قادر است در آب شنا کرده و در خشکی راه برود.

این ربات که Salamndra Robotica نام گرفته، از روی مدل عصبی دوزیستان طراحی شده است.
امید میرود این ربات موجب شناخت بیشتر نحوه تکامل مهره داران اولیه ای شود که صدها میلیون سال پیش از آب خارج شده ، زندگی در خشکی را آغاز کردند و توانستند روی پا حرکت کنند.

این ربات دارای ده موتور است و 85 سانتی متر طول دارد. این ربات زرد رنگ دارای چهار پای چرخان و شش اتصال است که در طول بدن ربات پخش شده اند. گیت (نحوه حرکت و قدم برداشتن) ربات بر اساس اینکه در حال شنا یا حرکت روی خشکی است تغییر میکند تا اجازه حرکت سریع تر به اجزای ربات داده شود.

لینک ها:
  
نویسنده : مسعود اسدپور ; ساعت ۱:۱٤ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۸ اسفند ،۱۳۸٥
تگ ها :