شيوه تازه ای برای خلق رشته حيات

دانشمندان راه تازه ای برای ساختن رشته د. ان. آ يافته اند که اندام اصلی حيات در سلولهاست.

آنان رشته د. ان. آ يک ويروس را تنها ظرف دو هفته خلق کرده اند و می گويند با اين روش می توان اشکال تازه ای از حيات خلق کرد.

آنها رشته های کوچک د. ان. آ را برداشته و به هم پيوند زده اند تا ژنوم کامل يک ويروس خلق شود؛ ويروسی کاملاً بی خطر که برای دانشمندان شناخته شده است.

بازآفرينی ژنومهای ويروس در گذشته انجام شده بود.

سال گذشته گروه ديگری از دانشمندان يک ويروس فلج اطفال خلق کردند اما محققان می گويند روش تازه چنان سريع و دقيق است که می توان از آن برای خلق ژنوم باکتريها که بسيار پيچيده تر از ويروسها هستند استفاده کرد.

گروهی که شيوه تازه ای در خلق رشته د.ان.آ ابداع کرده است تيم تحت هدايت گرگ ونتر قرار دارد که در جريان رقابت برای کشف آرايش سلسله ژنوم انسانی به شهرت رسيد.

او کاربردهای مختلفی برای اين اندام مصنوعی از جمله توليد انرژی و پاکسازی محيط زيست از آلاينده ها پيش بينی می کند.

با اين حال، نگرانی داير بر احتمال استفاده از اين فن آوری برای خلق موجودات زنده خطرناک و جنگ افزار ميکروبی وجود دارد.

منبع بی بی سی

  
نویسنده : مسعود اسدپور ; ساعت ۸:٢٦ ‎ق.ظ روز جمعه ٢۳ آبان ،۱۳۸٢
تگ ها :