حل مسائل هوش Solution of aptitude test

1- Continue this sequence in a logical way

M(onday)  T(uesday)  W(ednsday)  T(hursday) F(riday) S(aturday) S(unday)

 

 2- Correct this formula with a single stroke

a:5 4 5 + 5 = 550

b: 5 + 5 + 5 =/= (not equal sign) 550

 

3- Please write anything here

anything 

 

 4- Draw a rectangle with 3 lines

 

 
____________     ____________    ____________

۵- مادر حسن چهار پسر دارد : فرهاد - فريد - فرامرز - ؟  حسن ديگه بابا!

۶-  ديوان شمس تبريزی اثر مولويه!

  
نویسنده : مسعود اسدپور ; ساعت ٢:۱۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۸ آذر ،۱۳۸٢
تگ ها :