AI

کشف مرکز نوع دوستی در مغز

brainscan.jpg

نوعدوستی - خصیصه ای که فرد در آن به دیگران بدون چشمداشت یاری می کند، ظاهرا با منطقه ای در مغز مرتبط است که قشای فوقانی گیجگاهی نامیده می شود. پژوهشگران آمریکایی با استفاده از تصویر برداری از مغز(اسکن)، دریافتند که این ناحیه با رفتارهای غیر خودخواهانه فرد مرتبط است. این مطالعه مرکز پزشکی دانشگاه داک بر روی 45 داوطلب در مجله نیچر نروساینس منتشر شده است.

خصایص بشر دوستانه

از داوطلبان شرکت کننده در این تحقیق خواسته شده بود تا مشخص کنند که تا چه میزان در رفتارهای یاری رساننده متفاوت، مانند کارهای نیکوکارانه مشارکت می کنند و همچنین از آنها خواسته شد تا به یک بازی کامپیوتری بپردازند که برای سنجش نوعدوستی طراحی شده بود. این محققان می گویند که تحقیق آنها می تواند کاربردهای مهمی داشته باشد. آنها هم اکنون در حال شناسایی راه هایی برای مطالعه رشد این منطقه از مغز در دوران کودکی هستند و معتقدند که این اطلاعات ممکن است به تشخیص چگونگی تثبیت خصوصیات نوعدوستانه کمک کند. دکتر اسکات هیوتل در این باره چنین توضیح می دهد: "در حالی که درک کارکرد این منطقه از مغز ممکن است لزوما بیانگراین که چه چیزی باعث می شود افرادی مانند مادر ترزا به کارهای بشردوستانه بپردازند، نيست ولی ممکن است سرنخی برای کشف خاستگاه های رفتارهای اجتماعی مهمی چون نوعدوستی باشد."

کمک متقابل

دکتر جورج فیلدمن، عضور جامعه روانشناسی بریتانیا و رئیس دپارتمان روانشناسی کالج دانشگاهی بوکینگهام شایر چیلترن، می گوید امکان پذیر است که منطقه ای از مغز در نوعدوستی نقش داشته باشد. او افزود: "اگر شما بتوانید از دوران ابتدایی چنان پرورش یابید که خصوصیات نوعدوستی بیشتری داشته باشید، برای جامعه مفید است و اگر شما بتوانید چنین تاثیری را بر روی رشد مغز نشان دهید نیزبسیار جالب توجه خواهد بود." او گفت که نوعدوستی واقعی بسیار نادر یا حتی چیزی دست نیافتنی است. وی توضیح داد که : "نوعدوستی معمولا یک خصیصه متقابل است- شما کاری برای کسی انجام می دهید و انتظار دارید که در نهایت چیزی به شما برسد. انواع دیگری از نوعدوستی های خانوادگی است که به اعضای خانواده تعلق می گیرد." او می گوید جالب توجه خواهد بود که مردم را در حال نوعدوستی مفرط و یا بری بودن از خودپسندی مطالعه کرد و دید آیا مغز آنها بطرز معنا داری متفاوت از دیگران هست یا خیر.

منبع بی بی سی فارسی...

/ 1 نظر / 33 بازدید
حمید اسدپور

سلام اسدپور خوبی چه خبر ؟ ميگم چند تا عکس از اون ربات هايی که خودت ساختی بزار ببينيم چيکار کردی . من که از رباط سر در نياوردم و نميارم ولی .....